Adjusting the «African vector» of Russia’s foreign economic policy to the changes in the economic environment on the continent

Author:

Irina Abramova, Leonid Fituni

Abstract:

The article examines ways of enhancing and optimal use of the possibilities of Russian-African cooperation in the interests of accelerated development of the Russian economy, its modernization and restructuring. The article provides the first theoretical proof, statistically tested evidence, and strategic directions of interaction between Russia and African countries in the new geo-economic and geopolitical conditions. The article is a further development of the author’s theory of change model of global development, the formation of a new configuration of international relations and the role Russia and the African continent in these processes.

Keywords:

Russia, Africa, foreign economic relations, investment, economic cooperation, import substitution, geo-Economics, geopolitics

References:

Zasedaniye prezidiuma Gosudarstvennogo soveta. 5 noyabrya 2015 goda, Nizhniy Tagil [Meeting of the Presidium of the State Council. November 5, 2015, Nizhny Tagil]. Retrieved at ; accessed 20.02.2017
Abramova I., Polikanov D. (2001). Afrika v vek informatsionnykh tekhnologiy: vozmozhnost’ proryva [Africa in the age of information technology: the possibility of a breakthrough] // Aziya i Afrika segodnya. [Asia and Africa today]. № 8.
Abramova I.O. (2011). Razvivayushchiyesya strany v mirovoy ekonomike KHKHI veka: novyye demo-graficheskiye determinanty [Developing countries in the world economy of the XXI century: new demographic determinants] // Aziya i Afrika segodnya. [Asia and Africa today]. № 6. Pp. 23-29.
Abramova I.O., Polikanov D.V., Fituni L.L. (2002). Internet, transformatsiya obshchestv i setevyye voyny. . [Internet, the transformation of societies and network wars], in Fituni L. (ed.) Rossiyskiye strategicheskiye is-sledovaniya. [Russian Strategic Studies]. Moscow, Pp. 136-150.
Baranov V.M., Fituni L.L. (eds.) (2009) Legalizatsiya prestupnykh dokhodov kak ugroza ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii. Teoriya, praktika, tekhnika garmonizatsii mezhdunarodno-pravovykh i natsional’nykh mekhanizmov protivodeystviya. [Legalization of criminal proceeds as a threat to Russia’s economic security. Theory, practice, technique of harmonization of international legal and national counteraction mechanisms]. Nizhny Novgorod: NNAMVD.
Fituni L.L. (2012). Differentsiatsiya razvivayushchikhsya stran i novaya arkhitektura mirovoy ekonomiki. (voprosy teorii) [Differentiation of developing countries and a new architecture of the world economy. (Theoret-ic issues) // Aziya i Afrika segodnya. [Asia and Africa today]. No. 10 (663). Pp. 9-18.
Fituni, Leonid, Nick Ridley, Irina Abramova and Dan Magnusson (2005). Finansovyy monitoring potokov kapitala s tsel’yu preduprezhdeniya finansirovaniya terrorizma [Financial monitoring of capital flows for the purpose of preventing the financing of terrorism] Moscow:MNEPU
Polikanov D., Abramova I. (2003). Africa and ICT: A Chance for Breakthrough? // Information Communication and Society. 6, 1: 42-56.